Vergoeding

Vele behandelingen worden volledig dan wel gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt voor aanvang van de behandeling de vergoeding nagaan bij uw zorgverzekeraar.